II Nieoficjalne Zawody Dynamiczne w stylu PIRO – „PUCHAR 30-LATKA”
II Nieoficjalne Zawody Dynamiczne w stylu PIRO – „PUCHAR 30-LATKA”
II Nieoficjalne Zawody Dynamiczne w stylu PIRO – „PUCHAR 30-LATKA”
M-ce Zawodnik Rezultat
toru
Rezultat
końcowy
1

EIDRIGEVICIUS Ignacy

31.92
12.28
17.63
20.94
82.77
2

LIPIŃSKI Mariusz

24.56
14.74
22.95
21.67
83.92
3

ZARZECKI Artur

29.12
17.97
23.85
24.04
94.98
4

WAWRZONOWSKI Marek

37.97
15.03
23.53
22.58
99.11
5

HABIOR Marek

31.11
18.63
32.18
25.88
107.80
6

PYSSA Robert

41.95
24.32
29.56
33.81
129.64
7

SKOPIŃSKI Jacek

48.46
22.17
29.75
30.05
130.43
8

KURPIEL Piotr

39.33
21.83
29.98
39.69
130.83
9

MIROWSKI Adam

42.24
21.84
29.69
37.29
131.06
10

GES Rafał

36.65
26.74
32.05
36.50
131.94
11

OZIERAŃSKI Jarosław

41.51
20.15
35.83
35.21
132.70
12

JABŁOŃSKI Bolesław

41.88
24.58
33.97
37.88
138.31
13

KLESZCZ Daniel

37.71
19.72
45.79
37.39
140.61
14

BŁACHOWICZ Kacper

48.92
20.49
38.23
33.06
140.70
15

NIEWIADOMSKI Sławomir

46.59
19.09
41.56
39.02
146.26
16

GAJEWSKI Grzegorz

45.43
32.90
36.38
42.07
156.78
17

KWIATKOWSKI Michał

47.57
26.12
34.89
50.04
158.62
18

TUMIŃSKI Tomasz

49.64
29.24
41.71
42.29
162.88
19

KWIATKOWSKI Mateusz

45.75
37.50
46.25
35.78
165.28
20

KOWALSKI Piotr

58.22
28.00
40.01
45.59
171.82
21

BŁAZIK Emil

49.09
28.59
59.49
42.57
179.74
22

BOREK Łukasz

54.20
28.14
57.33
45.98
185.65
23

BARAN Marek

67.37
33.11
47.69
51.52
199.69
24

DZIEDZIEJKO Michał

53.42
41.70
50.62
54.62
200.36
25

STOLARSKI Łukasz

62.39
43.21
64.79
56.09
226.48
26

MAJERCZYK Rafał

40.79
23.11
36.31
144.00
244.21
27

WNĘK Łukasz

46.12
27.88
36.12
144.00
254.12
28

STRZELNICATV 1911

95.20
37.64
55.88
144.00
332.72
29

TUMIŃSKI Katarzyna

85.05
56.89
107.06
143.67
392.67
DNS

CHRÓŚCICKI Adam
DNS

FRANCZUK Marcin
M-ce Zawodnik Klubu

Czas

Czas
karny

Rezultat
toru
Rezultat
końcowy
Uwagi
1 EIDRIGEVICIUS Ignacy 29.92
12.28
17.63
20.94
2.00


31.92
12.28
17.63
20.94
82.77
2 LIPIŃSKI Mariusz 22.56
14.74
17.95
21.67
2.00

5.00
24.56
14.74
22.95
21.67
83.92
3 ZARZECKI Artur 29.12
17.97
21.85
24.04
0

2.00
29.12
17.97
23.85
24.04
94.98
4 WAWRZONOWSKI Marek 27.97
15.03
21.53
22.58
10.00

2.00
37.97
15.03
23.53
22.58
99.11
5 HABIOR Marek 29.11
17.63
27.18
25.88
2.00
1.00
5.00
31.11
18.63
32.18
25.88
107.80
6 PYSSA Robert 33.95
22.32
27.56
30.81
8.00
2.00
2.00
3.00
41.95
24.32
29.56
33.81
129.64
7 SKOPIŃSKI Jacek 42.46
22.17
29.75
30.05
6.00


48.46
22.17
29.75
30.05
130.43
8 KURPIEL Piotr 36.33
20.83
29.98
39.69
3.00
1.00

39.33
21.83
29.98
39.69
130.83
9 MIROWSKI Adam 39.24
20.84
29.69
34.29
3.00
1.00

3.00
42.24
21.84
29.69
37.29
131.06
10 GES Rafał 34.65
19.74
32.05
31.50
2.00
7.00

5.00
36.65
26.74
32.05
36.50
131.94
11 OZIERAŃSKI Jarosław 40.51
20.15
35.83
31.21
1.00


4.00
41.51
20.15
35.83
35.21
132.70
12 JABŁOŃSKI Bolesław 39.88
16.58
32.97
29.88
2.00
8.00
1.00
8.00
41.88
24.58
33.97
37.88
138.31
13 KLESZCZ Daniel 37.71
16.72
34.79
37.39

3.00
11.00
37.71
19.72
45.79
37.39
140.61
14 BŁACHOWICZ Kacper 45.92
16.49
36.23
32.06
3.00
4.00
2.00
1.00
48.92
20.49
38.23
33.06
140.70
15 NIEWIADOMSKI Sławomir 37.59
16.09
36.56
38.02
9.00
3.00
5.00
1.00
46.59
19.09
41.56
39.02
146.26
16 GAJEWSKI Grzegorz 39.43
20.90
34.38
42.07
6.00
12.00
2.00
45.43
32.90
36.38
42.07
156.78
17 KWIATKOWSKI Michał 40.57
22.12
30.89
47.04
7.00
4.00
4.00
3.00
47.57
26.12
34.89
50.04
158.62
18 TUMIŃSKI Tomasz 38.64
21.24
37.71
38.29
11.00
8.00
4.00
4.00
49.64
29.24
41.71
42.29
162.88
19 KWIATKOWSKI Mateusz 41.75
25.50
43.25
32.78
4.00
12.00
3.00
3.00
45.75
37.50
46.25
35.78
165.28
20 KOWALSKI Piotr 40.22
21.00
38.01
41.59
18.00
7.00
2.00
4.00
58.22
28.00
40.01
45.59
171.82
21 BŁAZIK Emil 41.09
17.59
39.49
41.57
8.00
11.00
20.00
1.00
49.09
28.59
59.49
42.57
179.74
22 BOREK Łukasz 40.20
16.14
38.33
32.98
14.00
12.00
19.00
13.00
54.20
28.14
57.33
45.98
185.65
23 BARAN Marek 56.37
23.11
28.69
33.52
11.00
10.00
19.00
18.00
67.37
33.11
47.69
51.52
199.69
24 DZIEDZIEJKO Michał 43.42
15.70
41.62
45.62
10.00
26.00
9.00
9.00
53.42
41.70
50.62
54.62
200.36
25 STOLARSKI Łukasz 47.39
25.21
43.79
43.09
15.00
18.00
21.00
13.00
62.39
43.21
64.79
56.09
226.48
26 MAJERCZYK Rafał 32.79
15.11
30.31
144.00
8.00
8.00
6.00
40.79
23.11
36.31
144.00
244.21
27 WNĘK Łukasz 38.12
19.88
31.12
144.00
8.00
8.00
5.00
46.12
27.88
36.12
144.00
254.12
28 STRZELNICATV 1911 64.20
28.64
45.88
144.00
31.00
9.00
10.00
95.20
37.64
55.88
144.00
332.72
29 TUMIŃSKI Katarzyna 66.05
34.89
85.06
74.67
19.00
22.00
22.00
69.00
85.05
56.89
107.06
143.67
392.67
DNS CHRÓŚCICKI Adam
DNS FRANCZUK Marcin
M-ce Zawodnik Klubu

Czas

Czas
karny

Rezultat
toru
Rezultat
końcowy
Uwagi
1 EIDRIGEVICIUS Ignacy 29.92
12.28
17.63
20.94
2.00


31.92
12.28
17.63
20.94
82.77
2 LIPIŃSKI Mariusz 22.56
14.74
17.95
21.67
2.00

5.00
24.56
14.74
22.95
21.67
83.92
3 ZARZECKI Artur 29.12
17.97
21.85
24.04
0

2.00
29.12
17.97
23.85
24.04
94.98
4 WAWRZONOWSKI Marek 27.97
15.03
21.53
22.58
10.00

2.00
37.97
15.03
23.53
22.58
99.11
5 HABIOR Marek 29.11
17.63
27.18
25.88
2.00
1.00
5.00
31.11
18.63
32.18
25.88
107.80
6 PYSSA Robert 33.95
22.32
27.56
30.81
8.00
2.00
2.00
3.00
41.95
24.32
29.56
33.81
129.64
7 SKOPIŃSKI Jacek 42.46
22.17
29.75
30.05
6.00


48.46
22.17
29.75
30.05
130.43
8 KURPIEL Piotr 36.33
20.83
29.98
39.69
3.00
1.00

39.33
21.83
29.98
39.69
130.83
9 MIROWSKI Adam 39.24
20.84
29.69
34.29
3.00
1.00

3.00
42.24
21.84
29.69
37.29
131.06
10 GES Rafał 34.65
19.74
32.05
31.50
2.00
7.00

5.00
36.65
26.74
32.05
36.50
131.94
11 OZIERAŃSKI Jarosław 40.51
20.15
35.83
31.21
1.00


4.00
41.51
20.15
35.83
35.21
132.70
12 JABŁOŃSKI Bolesław 39.88
16.58
32.97
29.88
2.00
8.00
1.00
8.00
41.88
24.58
33.97
37.88
138.31
13 KLESZCZ Daniel 37.71
16.72
34.79
37.39

3.00
11.00
37.71
19.72
45.79
37.39
140.61
14 BŁACHOWICZ Kacper 45.92
16.49
36.23
32.06
3.00
4.00
2.00
1.00
48.92
20.49
38.23
33.06
140.70
15 NIEWIADOMSKI Sławomir 37.59
16.09
36.56
38.02
9.00
3.00
5.00
1.00
46.59
19.09
41.56
39.02
146.26
16 GAJEWSKI Grzegorz 39.43
20.90
34.38
42.07
6.00
12.00
2.00
45.43
32.90
36.38
42.07
156.78
17 KWIATKOWSKI Michał 40.57
22.12
30.89
47.04
7.00
4.00
4.00
3.00
47.57
26.12
34.89
50.04
158.62
18 TUMIŃSKI Tomasz 38.64
21.24
37.71
38.29
11.00
8.00
4.00
4.00
49.64
29.24
41.71
42.29
162.88
19 KWIATKOWSKI Mateusz 41.75
25.50
43.25
32.78
4.00
12.00
3.00
3.00
45.75
37.50
46.25
35.78
165.28
20 KOWALSKI Piotr 40.22
21.00
38.01
41.59
18.00
7.00
2.00
4.00
58.22
28.00
40.01
45.59
171.82
21 BŁAZIK Emil 41.09
17.59
39.49
41.57
8.00
11.00
20.00
1.00
49.09
28.59
59.49
42.57
179.74
22 BOREK Łukasz 40.20
16.14
38.33
32.98
14.00
12.00
19.00
13.00
54.20
28.14
57.33
45.98
185.65
23 BARAN Marek 56.37
23.11
28.69
33.52
11.00
10.00
19.00
18.00
67.37
33.11
47.69
51.52
199.69
24 DZIEDZIEJKO Michał 43.42
15.70
41.62
45.62
10.00
26.00
9.00
9.00
53.42
41.70
50.62
54.62
200.36
25 STOLARSKI Łukasz 47.39
25.21
43.79
43.09
15.00
18.00
21.00
13.00
62.39
43.21
64.79
56.09
226.48
26 MAJERCZYK Rafał 32.79
15.11
30.31
144.00
8.00
8.00
6.00
40.79
23.11
36.31
144.00
244.21
27 WNĘK Łukasz 38.12
19.88
31.12
144.00
8.00
8.00
5.00
46.12
27.88
36.12
144.00
254.12
28 STRZELNICATV 1911 64.20
28.64
45.88
144.00
31.00
9.00
10.00
95.20
37.64
55.88
144.00
332.72
29 TUMIŃSKI Katarzyna 66.05
34.89
85.06
74.67
19.00
22.00
22.00
69.00
85.05
56.89
107.06
143.67
392.67
DNS CHRÓŚCICKI Adam
DNS FRANCZUK Marcin